Cégadatok:

Cégszerű megnevezés: Sport36-Zeus Kft

Cégjegyzékszám: 01 09 327997

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-30174997 Erste Bank Hungary Zrt

Adóigazgatási azonosítószám: 14462258-2-42

Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 104. 1. emelet 2.

Telefon: +36 (94) 367-362

mobil: +36 30 984 72 44

E-mail: tamas@sport36.hu

web:www.sport36.hu / www.skyfarmhungary.com

Szerződés nyelve: magyar

Szerződés tárgyának lényeges jellemzői

 A Sport36-Zeus Kft. jelen szerződésben szabályozza a webshop szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket és jogokat, kötelezettségeket és egyéb lényeges körülményeket. A szerződésben nem szabályozott kérdéseket illetően az érvényes Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások az irányadóak.

Az ÁSZF-et a Sport36-Zeus Kft. webshop honlapján hozza nyilvánosságra és annak esetleges módosításait is ott teszti közzé, amellyel tájékoztatja a webshop vásárlóit, látogatóit.

 A Sport36-Zeus Kft. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben, vagy egészben, előzetes bejelentés nélkül, bármikor módosíthatja, amelyek a módosítás közzétételével lépnek hatályba. A webshop szolgáltatás igénybevételének feltétele az ÁSZF elfogadása.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A Sport36-Zeus Kft. partnerei számára lehetőséget biztosít arra, hogy online eléréssel juthassanak termék és árinformációkhoz, valamint egy elektronikus kosár alkalmazásával megrendeléseket kezdeményezhessenek a Sport36-Zeus Kft. irányába.

Jelen webshop a Sport36-Zeus Kft. által fenntartott adathálózati kezelői felület, amely hálózat sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Magyarország területén kívülről történő rendelésre az alábbiaktól eltérő szállítási és fizetési feltételek vonatkoznak.

A fenti elérhetőségeken kérje munkatársaink segítségét.

A webshopban szereplő tételek a Sport36-Zeus Kft. rendelhető termékek adatait tartalmazza. A termékek főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. A Sport36-Zeus Kft.  megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az ismertetőkben szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal.

A szerződés létrejötte és módosítása

 Ön regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat webshopunkban. A vásárlás, szolgáltatás megrendelése során szükséges néhány személyes adat megadása is.

A vásárlás megtörténte egyben azt is jelenti, hogy Ön elfogadta a vásárlás valamennyi jogszabályi és egyéb feltételét.

Megrendelés menete

 A kiválasztott termékre kattintva megjelenik az adatlap, itt találja a kosárba gombot, mellyel összegyűjtheti az Önt érdeklő termékeket. A kiválasztás során vagy azt követően a menüsorban a kosaram gombra kattintva tudja megnézni annak tartalmát, melyet szabadon tud módosítani. Innen visszatérhet a termékekhez és folytatja a kiválasztást, vagy továbbmegy a pénztárhoz. Itt lehetősége van számlázási és szállítási cím, illetve elérhetőségek ellenőrzésére és módosítására, szállítási mód, majd ennek megfelelő fizetési mód kiválasztására. Amennyiben a megadott adatokon kívül más közlendője is van, azt a megjegyzés mezőben tudja megtenni. Szíveskedjen ellenőrizni a kiválasztott tételeket és azok árait, mivel a rendelés küldése gombra kattintva a kosár teljes tartalma megrendelésre kerül.

A vásárlási feltételek elolvasása és elfogadása után kattintson a rendelés küldése gombra vagy visszaléphet a kosárhoz.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A rendelés elküldését követően 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mailt küld a rendszer, mely minden esetben csak a megrendelés beérkezését igazolja, nem feltétlenül a szolgáltatás pontos időpontját. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés részleteit: a megrendelő adatait, a megrendelt termékek megnevezését, mennyiségét, árát, a megrendelés végösszegét. Amennyiben a vásárló erre a visszaigazolásra 24 órán belül nem reagál módosítási igénnyel, illetve további egyeztetést nem igényel, úgy a megrendelését a visszaigazolásban foglaltak szerint véglegesnek tekintjük.

A Sport36-Zeus Kft. fenntartja magának a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

Megrendelések feldolgozása

 A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-16:00 óráig történik. Amennyiben a rendelés leadása ezen időponton kívül történik, akkor az, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

Módosítás

A szolgáltatás megvalósulásának 48 órával megelőzően a megrendelés módosítására lehetőség e-mailben, illetve a megadott számokon lehetséges.  Egyes termékeknél kizárólag előre meghatározott időpontig van lehetőség a megrendelés módosítására. Ha szolgáltatás 48 belül kerülne kivitelezésre – VIS MAIOR eseteket módosítás már nem lehetséges.

Szállítási módok

A Szolgáltatás helyszínét a visszaigazoló email tartalmazza a felhasználáshoz szükséges adatokat. Felhasználás a megadott helyszínen történik.

Fizetési módok:

Előre utalás: A vásárló a megrendelt termék(ek)ellenértékét banki átutalással egyenlíti ki, az általunk előre kiállított és elküldött számla alapján. A számla végösszege tartalmazza a termék(ek) vételárát és az ÁFÁ-t.( EU közösségi adószámmal az EU-ból érkező rendelés esetén a számla nem tartalmazza az Áfa-t) Az utalás közlemény rovatába kérjük, mindig írja be a kapott számla számát. A szolgáltatás megvalósulását csak az átutalt összeg számlánkon történő jóváírását követően tudjuk indítani.

Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Ajánlati kötöttség

 A termék vételára a kiválasztott áru alatt feltüntetett bruttó ár, mely magyar forintban (HUF) értendő. Az ár tartalmazza az általános forgalmi adót.

II, Szállítási és fizetési információk 


Banki fizetés külföldről:

Cégünk banki adatai:Bank neve: Erste Bank Hungary Nyrt.

Bank címe: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

IBAN: HU89 1160 0006 0000 0000 30174997

Swift kód: GIBAHUHB

A kezelési költség a Vásárlót terheli!

Amennyiben a Kedves Vásárló ezeket a feltételeket elfogadja, illetve teljesíti a rendelése életbe lép.

Szavatosság

A termék szavatosság alá nem tartozik


Elállás joga 

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával a szolgáltatás tervezett időpontja előtt 48 órával. Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg vevőszolgálatunkat.

Felelőség korlátozása

A Sport36-Zeus Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, frissítse, illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse, vagy megszüntesse. A weboldal felhasználója elfogadja, hogy a weboldal módosításából, frissítéséből, működésének felfüggesztéséből illetve megszüntetéséből eredő kárért a Sport36-Zeus Kft. Felelősséget nem vállal.


Az oldal jellegéből adódóan, a web áruházban forgalmazott termékek folyamatosan frissülnek, bővülnek, megszűnnek, megváltoznak, stb. Ezért, a Sport36-Zeus Kft., mint a webáruház üzemeltetője, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathat bármilyen árat, termékleírást, vagy határidőt. A változás a web áruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe, a változás időpontjáig leadott megrendelésekre nincs hatással. Bármely módosítás attól az időponttól érvényes, amikor online megtalálható a www.skyfarmhungary.com oldalon. Minden vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

Adatvédelmi tájékoztató GDPR

A SKYFARM HUNGARY webáruház üzemeltetője, a Sport36-Zeus Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

  1. A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a sport36 skyfarmhungary webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára átadja. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.
  1. 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

    A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó [Ptk. 685. § d) pont] és fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet (a továbbiakban együtt: értékesítő) köt egymással az értékesítő áruértékesítő, illetve szolgáltató tevékenységi körében, kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata útján (távollevők között kötött szerződés).

(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre;

b) automatából történő értékesítésre;

c) nyilvános távbeszélő állomás igénybevétele útján a távbeszélő szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött szerződésre;

d) az építési szerződésre;

e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;

f) az árverésen kötött szerződésre.

(4) Nem kell alkalmazni a 2-6. §, valamint a 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit

a) az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló áruk rendszeres házhozszállítására vonatkozó szerződésekre, továbbá

b) az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján az értékesítő e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja.


(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.


2. § (1) Az értékesítő a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:

a) az értékesítő cégnevéről (nevéről), székhelyéről (lakóhelyéről), a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;

b) a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól;

c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is;

d) szükség szerint a szállítás költségéről;

e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;

f) az elállás jogáról (4-5. §);

g) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;

h) az ajánlati kötöttség idejéről;

i) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.


(2) Az értékesítő az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.

(3) Ha az értékesítő telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.

3. § (1) Az értékesítő köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.

(2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell:

a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;

b) az értékesítő azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti;

c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;

d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell az értékesítő (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről.

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől a lekötött dátum előtti 2 napon kívül indokolás nélkül elállhat.
Ön 2 napon túl jogosult elállni a szerződéstől, ha Ön elállási jogával élni kíván, kérjük elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát az alábbi e-mail címre elküldeni szíveskedjék: tamas@sport36.hu

(2) A fogyasztó az elállás jogát szolgáltatás nyújtása esetében, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy az értékesítő a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Ha az értékesítő nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

(5) Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a két napos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

6. § (1) Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben az értékesítő által nyújtott kölcsön [Fvtv. 2. § d) pont] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.

(2) A fogyasztó az értékesítőnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. Az értékesítő azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és az értékesítő előzetes megállapodásán alapul. Az értékesítő köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

7. § (1) A felek eltérő megállapodása hiányában az értékesítő a fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

(2) Ha az értékesítő a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése az értékesítőt nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

(3) Ha az értékesítő a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek az értékesítőt terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről az értékesítő egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

8. § (1) Az értékesítő nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.

(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni az értékesítő ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását.

9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az értékesítő a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.

(2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, az értékesítő a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

10. § Az értékesítőt terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.

11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.

(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.

(3) Ha a rendelet hatálya alá tartozó szerződés az Európai Gazdasági Térség valamelyik államával szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerződésre irányadó jogként való választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett államnak a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabálya eltérést nem engedő rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az említett állam jogát kell a szerződésre alkalmazni.

12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(3) Ez a rendelet a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja; az irányelv 8. cikke kivételével.

2001. évi CVIII. Törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

(Kihirdetve: 2001. XII. 24.)

Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése és ez által a gazdasági fejlődés előmozdítása, valamit az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások révén a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének javítása, továbbá az elektronikus kereskedelmi kapcsolatokban a fogyasztók jogainak védelme érdekében az európai uniós jogszabályokkal összhangban az alábbi törvényt alkotja:

Értelmező rendelkezések

2.§
(1) E törvény alkalmazásában:

a) Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja áruk, illetőleg szolgáltatások üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje;
b) Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, – tárolást, illetőleg –továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;

k) Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás

4.§
(1) A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon, magyar nyelven legalább a következő adatokat, illetve tájékoztatást közzétenni:

a) a szolgáltató nevét, amennyiben a szolgáltató nem természetes személy, képviselőjének nevét is;

b) a szolgáltató lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét;

c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét;

d) amennyiben a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály valamely nyilvános nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltató a nyilvántartásba bejegyző vagy hatóság megnevezését és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát;

e) amennyiben a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, illetve minősítéshez vagy akkreditációhoz kötött, ezt a tényt az engedélyező hatóság (minősítő, akkreditáló szerv) megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély (minősítés, akkreditációs határozat) számával;

f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát;
g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében: ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;

gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;

gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára;

h) az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 8.§-ának megfelelő tájékoztatást.

(2) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás ellenértékhez kötését és ellenértékét, valamint az ellenérték teljesítésének módját a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan hozzáférhetővé tenni oly módon, hogy a tájékoztatás tartalma egyértelmű és közérthető legyen. Különösen tájékoztatni kell az igénybe vevőt arról, hogy az ellenérték tartalmazza-e a szolgáltatást terhelő közterheket, illetve az igénybe vevőhöz történő eljuttatás minden költségét.

(3) A szolgáltató köteles általános tájékoztatást adni az alkalmazott információs rendszerek biztonsági fokáról, a felhasználó számára kockázatot jelentő tényezőkről és az általa megteendő óvintézkedésekről.

Az elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó szabályok: 

5.§
(1) Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó ajánlat elküldését megelőzően a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben, a 4.§-ban, valamint egyéb jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségén túlmenően az igénybe vevő ajánlatának elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt;

a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni;

b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;

c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;

d) a szerződés megkötésének, valamint a szerződésnek a nyelvéről;

e) arról a – szolgáltatási tevékenységre vonatkozó – magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen: továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető.

(3) A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek kölcsönös megállapodással eltérhetnek a (2) bekezdés rendelkezéseitől.

6.§
(1) A szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását ajánlatának elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen eszköz hiányában az igénybe vevő nyilatkozata nem minősül ajánlatnak.

(2) A szolgáltató köteles az igénybe vevő ajánlatának megérkezését az igénybe vevő fél elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az igénybe vevőhöz, az igénybe vevő ajánlati kötöttsége megszűnik.

(3) Az ajánlat és annak visszaigazolása akkor tekintendő a másik szerződő félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

(4) A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek eltérhetnek az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseitől, ha erre megállapodtak.

(5) Az (1)-(2) bekezdések rendelkezéseit, valamit az 5.§ (1) és (2) bekezdéseit nem kell alkalmazni a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján létrejött szerződések esetén.


Egyéb jogszabályok, kormányrendeletek:


1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet – a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

Adatvédelmi Tájékoztató

http://skyfarm.mongouse.hu/adatvedelem/

SPORT36-ZEUS Kft.

Adatvédelmi szabályzat

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: SPORT36-ZEUS Kft.

Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 104/1/2

E-mail: tamas@sport36.hu Telefon: 06 30  984 7244

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Bódis Tamás

Székhely: 9900 Körmend Berki u.36.

E-mail: tamas@sport36.hu

Telefon: 06 30 984 7244

  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

–   postai úton a 9900 Körmend, Berki utca 36. címen, –          e-mail útján tamas@sport36.hu  e-mail címen,  –     telefonon 06 30 984 7244 számon.

Név: Artúr’95 BT.

Cím: 8900 Zalaegerszeg Újhegyi u.9.

Elérhetőség: ertekesites@artur95.hu

Tárhely-szolgáltató/ Weboldal üzemeltetés

  1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
  2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Név: MONGOUSE COMPUTER KFT.

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183..

Elérhetőség: info@mongouse.hu /  (+36 1) 464-5856

Könyvelési feladatok, számlázás

  1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok és számlázás
  2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

              Név: Alltax Kft..                                                         

             Cím:. 7623 Pécs Szabadság utca 48.

                Adószám: 13131964102

            Telefon:  06 79 321 341                               

              E-mail: tamas@sport36.hu